salmar_logo_661_1805_300x88

SalMar

En av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. I nord har selskapet produksjon i Troms og Finnmark. Hovedkontoret for SalMar sin aktivitet i nord ligger på Finnsnes. Selskapet har bygget et nytt settefiskanlegg i Tranøy på Sør-Senja som ble åpnet våren 2017.

Arnøy Laks_300x83

Arnøy Laks AS

ARNØY LAKS AS er et lokalt eid havbruksselskap på Lauksletta i Skjervøy kommune. Bedriften eier datterselskapene Elvevoll Settefisk AS og Arnøy Laks Slakteri AS.

Lerøy_logo__300x161

Lerøy Aurora AS

Lerøy Aurora AS er lokalisert på Skjervøy hvor de også har et eget prosessanlegg for laks. De er selvforsynt med smolt fra datterselskapet Laksefjord AS. 

Wilsgaard_RGB

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken på Senja har vært i oppdrettsbransjen siden 1983. Bedriften er også største eier i Skardalen Settefisk AS og Arctic Filet AS.

Flakstadvåg_logo_250x87

Flakstadvåg Laks AS

Flakstadvåg Laks AS har siden 1990 drevet med oppdrett av laks og ørret fra Flakstadvåg i Senja. Bedriften eier lakseslakteriet Kvalitetsfisk AS.