HON og Monica

Anbefaler deltakelse på studiet!

Emnebeskrivelse for studiet: uit.no/utdanning/emner/emne

 

Søknadsskjema: Søknadsskjema

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål 😊 Kontaktperson: Ann Cecilie Ursin Hilling, Tlf: 901 33 729, Acuh@kpb.no

 

Hans-Ole Nordahl

Tittel: Segmentansvarlig havbruk

Bedrift: JM Hansen AS

Anbefaler studiet:

Den faglige delen på innovasjon, strategi og ledelse i studiet gjør at vi blir enda mer bevisst på sammenhengene mellom innovasjon i bedriften og organisasjonsutvikling.

Prosjektoppgaven på studiet inngikk som en del av JM Hansens nysatsing «FEED», som kombinerer datainnsamling med menneskelig kompetanse for å oppnå mer presis fôring, og til å forstå de komplekse sammenhengene fra smolt til slakteferdig laks. Arbeidet med prosjektoppgaven var verdifull i forhold metodikk i satsingen, samt for kobling ved kartlegging av behov i markedet og vurderinger knyttet til organisering av tjenestene JM Hansen. UiT ga også god veiledning til utarbeidelse av prosjektoppgaven. Jeg vil absolutt anbefale flere å delta på dette studiet.

 

Dette passer godt for vår daglig drift. I et større fokus passer dette veldig godt inn i den måten vår bedrift jobber på og i vårt strategiarbeid.

 

Hva har gitt størst verdi:

For vår bedrift har studiet stor verdi ift fokus på innovasjonsprosesser og organisasjonsutvikling. Her kommer faglige begrunnelser for det vi gjør i praksis, som gir oss nyttige innspill i vårt videre arbeid.

 

Hvilken innsikt har dette gitt for deg som student og bedriften:

Studiet har pekt på mange muligheter for hvordan jobbe med innovasjon og hvordan vi som leverandør kan utvikle oss enda mer som leverandør inn mot havbruksnæringen, med blant annet i forhold til problemstillinger og trender som preger bransjen. Gjennom gruppearbeid får vi også andre deltakerne syn på både innovasjonsprosesser, utviklingen innen næringen og organisasjonsutvikling. I sum har dette verdi for vår bedrift.

 

Hvilken ny forståelse har dette gitt bedriften:

Studiet har skapt en økt teoretisk forståelse som gjør at vi blir enda mer bevisst ift hvilke valg bedriften gjør i forhold til arbeid med innovasjon og organisasjonsutvikling. Det er minst like viktig at organisasjonen henger med i innovasjonsarbeidet, som nye løsninger som bedriften leverer. Viktig med bred forståelse for organisasjonsendringer i bedriften i forhold til innovasjonsarbeidet. Dette skaper et godt grunnlag for vårt innovasjonsarbeid videre, og det sees i sammenheng med organisasjonsutviklingen.

 

Hva synes du har vært mest interessant?

Spennende å jobbe med prosjektoppgaven som eget case i studiet, og knytte den faglige delen og teorien sammen med prosjektoppgaven. Dette har gitt økt forståelse for sammenhenger som er nyttig for bedriftens arbeid med innovasjon og organisasjonsutvikling.  I tillegg og viktigheten av at det skapes forståelse for behovet for endringer i organisasjonen for å lykkes med innovasjonsarbeidet.  

 

Monica Eide-Hermansen

Tittel: Prosjektansvarlig

Bedrift: Gratanglaks AS

 

Anbefaler studiet: Jeg synes dette er spennende og for meg er det viktig å lære noe nytt sett i sammenheng med det jeg jobber med nå som er å strukturere bedriftens prosjekter.

Jeg synes også nettverksbiten er spennende. Det å knytte kontakt og se hvordan andre jobber er viktig. UiT viser et stort engasjement med god veiledning og gode innspill. Måten UiT har klart å omstille seg til digitale møter er bra i forbindelse med Covid-19 situasjonen. Studiet er relevant, og jeg anbefaler dette varmt til alle.

 

Hva har gitt størst verdi:

Temaene organisasjonskultur og prosjektplanlegging treffer godt i forhold til det jeg jobber med. Det er også artig også å lære mange nye ting. Det gir meg lyst til å finne ut mer.

 

Hvilken innsikt har dette gitt for deg som student og bedriften:

Studiet har gitt mer teori i forhold til å strukturere prosjektene våre i bedriften.

Den teoretiske delen må være på plass for å se verdien av nettverk og gruppearbeid i studiet. Jeg synes det er artig å høre hva folk jobber med, men for meg er det viktig å føle at jeg har lært noe nytt. Det har jeg i dette studiet.

 

Hvilken ny forståelse har dette gitt bedriften:

Utvikling og omstilling skjer så fort i havbruksnæringen. For Gratanglaks er det viktig å få en bedre oversikt. Arbeidet med prosjektmodell i bedriften blir viktig for vårt arbeid og for bedriftens utvikling, og studiet har gitt ny innsikt som vi tar med oss inn i bedriftens arbeid.

Medstudenter har også vært på besøk, og det har gitt verdi for bedriften.

I bedriften er det stor interesse for å lære nye ting. Det at jeg deltar på studiet, og at mine kollegaer i bedriften er opptatt av å lytte til det jeg har lært gjennom studiet, bidrar til at hele bedriften får ny kunnskap. Mine kollegaer skjønner verdien av min deltakelse på studiet.

 

Hva synes du har vært mest interessant?

Jeg synes at temaene knyttet til kultur, struktur og organisasjonsutvikling har vært mest interessante, siden dette treffer rett inn i det jeg jobber med til daglig. Det er naturlig at en fordyper seg mest idet vi står i egen bedrift. Tema innenfor kultur og organisasjonsutvikling som «hvem er vi og lar vi folk få jobbe med det de er god på?» synes jeg er spennende. Spesielt vil jeg trekke fram foredragene til Kathrine Tveiterås, dekan ved BFE-fakultetet på UiT.

Jeg synes også det er interessant å få teoretisk påfyll for å ramme inn prosjektene som vi deltar i, sette de inn i en sammenheng. Spesielt at fokuset i et prosjekt må komme fra et behov, eller en reell utfordring, ikke bare fordi noen presenterer noe de mener vi bør være med på eller fordi virkemiddelapparatet lyser ut midler. 

Jeg synes det er spennende å lære om ny teknologi, og liker spesielt godt at studiet knytter sammen teori og det praktiske gjennom gode innlegg fra leverandørnæringen

I tillegg til teorien får vi høre om gode, vellykkede prosjekt, og også om hva som har gjort at noen mislyktes.

 

Andre referanser:

JM Hansen og Gratanglaks: Kyst.no  

North Agency: petroarctic.no