Eidsfjord Sjøfarm AS_300x87

Eidsfjord Sjøfarm AS

Eidsfjord Sjøfarm AS produserer laks med lokalisering i 6 kommuner i Nordland og Troms - i Troms i Torsken, Skjervøy og Nordreisa.

Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har totalt 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Sortland, Hadsel og Øksnes i Nordland, samt Torsken, Skjervøy og Nordreisa i Troms. De har en årlig produksjon på om lag 16 000 tonn laks som blir solgt gjennom salgsselskapet Prestfjord Seafood AS.