Lakseoppdrett-pa-Senja-fhl01881

LeverandørUtvikling Havbruk Nord

Vi ser særlige muligheter for økte ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom å utvikle leverandørnæringene til havbruk sammen med partnere i næringen.

Aktivitet

Havbruksnæringen - stort potensial for leverandører

Prosjektet skal bidra til å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt fra havbruksnæringen i regionen og Troms gjennom å kvalifisere lokale leverandører til å bli konkurransedyktige

Forretningsplan_10 enkle trinn_571x345

Næringshagene sitt tilbud til leverandører

I tillegg til deltakelse i prosjektet tilbyr vi næringshagenes kompetanse og tilbud gjennom næringshageprogrammet.

Er din bedrift en potensiell leverandør til havbruksnæringa?

Prosjektet skal øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å  styrke konkurranseevnen til lokale leverandører. I tillegg til deltakelse i prosjektet tilbyr vi næringshagenes kompetanse og tilbud gjennom næringshageprogrammet.
Ta kontakt!