LU Havtek

Studietilbud gjennom LU Havtek og Universitetet i Tromsø

Leverandørutvikling for havnæringene

 

Hei alle sammen!

Vi minner på studiet leverandørutvikling for havnæringene som har søknadsfrist 27.januar, et studie som er skreddersydd av og for Nord-Norske havleverandører til og fra sektorene havbruk, fiskeri, petroleum og maritim.

Å være leverandør til havnæringene omfatter et bredt spekter av aktører, og ved fjorårets kull deltok representanter fra både leverandører og fra produksjonssiden av laks og deltakerne fant kurset svært relevant.

Vil du lese om erfaringer fra noen av bedriftene som deltok på studiet?

JM Hansen og Gratanglaks: Kyst.no  

North Agency: petroarctic.no 

 

Emnebeskrivelse for studiet: uit.no/utdanning/emner/emne

 

Søknadsskjema: Søknadsskjema

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål 😊 Kontaktperson: Ann Cecilie Ursin Hilling, Tlf: 901 33 729, Acuh@kpb.no

 

Vi kommer tilbake til info om program og aktiviteter for vinteren og våren 2021 litt senere i januar.