Kontakt prosjektledelse og prosjekt-team

Alle.jpg

 

 

irene-lange-nordahl.jpg

Prosjektleder: Irene Lange Nordahl

Næringshagen Midt-Troms AS, Finnsnes, Senja kommune.

Bakgrunn fra blant annet havbruksnæringen, samfunnskontakt for SalMar I Nord-Norge. God kjennskap til næringen og stort nettverk. Klyngeleder Leverandørutvikling Havbruk siden 2017. Del-prosjektledelse i LU Havtek, Leverandørprogram for crossoverteknologi mellom havnæringene i Nord-Norge. God kunnskap og lang erfaring fra leverandørutvikling, klyngearbeid, prosessledelse og næringsutvikling. I tillegg har hun lang politisk erfaring på nasjonalt og regionalt nivå.

E-postirene.nordahl@midt-tromsnh.no 

Mob.nr: 975 79 509

 

 

trude-indrebo.jpg

Trude Indrebø

Halti Næringshage AS.

Trude er prosjektleder i Halti Næringshage AS og jobber spesielt mot leverandører og havbruksnæring i Nord-Troms. Bakgrunn fra blant annet jobb med leverandørutvikling gjennom Arctic Suppliers. Deltatt i prosjektledelsen av Leverandørutvikling Havbruk fra oppstarten i 2016. Delprosjektledelse i LU Havtek, leverandørprogram for crossoverteknologi mellom havnæringene i Nord-Norge. Ansvar for Forskningsnode Nord-Troms som innebærer tett kontakt med og mobilisering av FoU-miljø og næringsliv. Sekretariat for Arena Nord-Troms som er et nettverk for de største næringsaktørene i Nord-Troms. Prosessledelse, kompetanse- og prosjektutvikling er kjerneområdene Trude jobber med. 

E-post: trude.indrebo@haltinh.no 

Mob.nr: 917 69 578

 

 

jan-terje.jpg

Jan-Terje Jakobsen

Næringshagen Midt-Troms AS, Finnsnes, Senja kommune. 

Lang og solid erfaring fra ledelse på ulike nivå innenfor teknisk virksomhet i Luftforsvaret og fra sivil virksomhet. Administrasjon, kvalitetssikring, prosedyreoppbygging, økonomi, omstilling og behandling av medarbeidere relatert til omstillingsprosesser er erfaringer som jeg vil fremheve. I tillegg kunnskap og erfaring innen sikkerhetsstyring og kvalitetssikring.

E-post: jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no 

Mob.nr: 992 08 412

 

 

frode-staalsett.jpg

Frode Stålsett

Kirkenes Næringshage AS.

Bakgrunn som arbeidende styreleder i landbasert oppdrett av røye. I dette var det arbeid med slakting, filetering, tilpasning av tilveksttabeller, FoU utvikling og overordnet ledelse. Erfaring fra leverandørutvikling fra arbeid som rådgiver i Nordvest-Russland, og fra leverandørutviklingsprogram i Øst-Finnmark. Svært god kunnskap om FoU utvikling og finansiering av dette.

E-post: frode@knh.no

 

 

rune-rautio.jpg

Rune Rautio

Kirkenes Næringshage AS. 

Bakgrunn blant annet fra fiskerinæringen gjennom deltakelse i prosesser med omstrukturering, arbeid som markedssjef innenfor Aarsæther-gruppen og i Barents Company AS. Næringsansvarlig i Barentssekretariatet med en rekke prosjekter knyttet til oppdrett i Nordvest-Russland. Senior rådgiver i Akvaplan-niva, aktiv i bl.a. prosjekt knyttet til leverandørutvikling.

E-post: rune@knh.no

 

 

stig-hansen.jpg

Stig Hansen

Norkappregionens Næringshage AS.

Har jobbet i næringshagen siden 2006, og har lang erfaring med ulike prosjekter innen fiskeri, bl.a. kompetansehevingsprogrammet for fiskerinæringen, beredskapsordninger knyttet til kystflåten, finansiering av fartøy, samt leverandørutvikling knyttet til petroleum. Har også erfaring som næringssjef i Nordkapp kommune. 

E-post: stig.hansen@nordkappnh.no  

Mob.nr: 928 83 799

 

 

oystein-Jorgensen.jpg

Øystein Jørgensen

Linken Næringshage AS.

Har bakgrunn fra ledelse i varehandel, prosessindustri, næringsmiddelindustri og ledelse i offentlig havneforetak. Utover dette erfaring fra styreverv i industri selskap, fartøyselskap, kommunale foretak, fiskefagskole og forskning. Erfaring med etablering av nettverk for levring av varer og tjenester til Norsk og internasjonal flåte. Herunder utvidelse av ny havneapp som alle fartøy benytter til bestilling av havnetjenester som tillatelse for anløp, bestilling av kaiplassbestilling av vann og bestilling av landstrøm. Denne appen er under utvidelse i prosjektsammarbeid med 2 andre havner for å kunne benyttes av etablert nettverk av leverandørbedrifter til flåten.

Mob.nr: 958 92 790

 

 

roman-fredriksen.jpg

Roman Fredriksen

Pro Barents as.

Roman har arbeidet som forretningsutvikler/ prosjektleder hos Pro Barents siden 2013. Erfaring fra prosjekter innenfor leverandørutvikling Petroleum, Havbruk og Bygg & Anlegg. Ledet klyngeprosjekt i Hammerfest, med fokus på teknologi, FoU og forbedrings-utviklingsarbeid.

E-postroman@probarents.no

 

 

jeanette-moland.jpg

Jeanette Moland

Pro Barents as

Er leder for Pro Barents. Jeanette har lang erfaring som økonomisjef ved Fiskeforedlingsbedrift, som bedriftsrådgiver og har de 16 siste årene vært ansatt i Hammerfest Næringsinvest as. HNI er et regionalt investeringsselskap som har investert i rundt 30 bedrifter innen ulike bransjer siden oppstart. Gjennom jobben i HNI har Jeanette hatt flere styre- og daglig leder verv, blant annet for Oppdrettsaktør og Fryseterminal. Jeanette har kompetanse innenfor mange fagfelt, blant annet. styrearbeid, regnskap, økonomistyring, rådgivning, prosjektledelse og strategiarbeid. 

E-postj.moland@probarents.no