irene.nordahl@senjanh.no

Kontakt

Prosjektleder: Irene Lange Nordahl

irene-crop_110x113
Irene Nordahl tlf 97579509

Prosjektleder: Irene Lange Nordahl.

Irene er prosjektleder/ forretningsutvikler i Senja Næringshage, og har kontorsted på Finnsnes i Lenvik kommune.

Epost: irene.lange@senjanh.no

Trude Indrebø_110x110
Trude Indrebø tlf. 91769578

Prosjektmedarbeider havbruk: Trude Indrebø

Trude er rådgiver i Halti Næringshage AS, og har kontorsted på Storslett i Nordreisa kommune.

Epost: trude.indrebo@haltinh.no

 

Kontaktinformasjon næringshagene i Troms
Næringshage Telefon E-post Besøksadresse Internett
Senja Næringshage AS 92681333 postkrøllalfa_10x10.pngsenjanh.no Smørhusbakken 1, Finnsnes www.senjanh.no
Halti Næringshage AS 77770570 marius.johansenkrøllalfa_10x10.pnghaltinh.no Hovedvegen 2, Storslett www.haltinh.no