Lerøy_logo__300x161

Lerøy Aurora AS

Lerøy Aurora AS er lokalisert på Skjervøy hvor de også har et eget prosessanlegg for laks. De er selvforsynt med smolt fra datterselskapet Laksefjord AS. 

Lerøy Aurora AS er en av 3 produksjonsselskap i Lerøy Seafood Group. Oppdrettsaktiviteten i Lerøy Seafood Group er det nest største oppdrettsselskapet i Norge. Smoltanlegget har sin beliggenhet i Lebesby kommune i Finnmark. Lakseslakteriet på Skjervøy har en høy slaktekapasitet. I tillegg til dette kommer filetproduksjon, innfrysning og emballasjeproduksjon. Her produserer de sushi og sashimi-laksen for Japan. Det tar bare 36 timer fra pakkestasjonen i Nord- Norge til Japan, noe som sikrer en unik fersk laks. Laksfjord AS leverte 11,5 millioner smolt i 2015.

Lerøy Seafood Group AS eier sammen med Bellona Holding AS selskapet Ocean Forest AS som har søkt konsesjoner i Troms. I Ocean Forest jobber de med en strategi for å gjenvinne uutnyttede ressurser i miljøet rundt havbruksanlegg mer effektivt.