Lakseoppdrett-pa-Senja-fhl01881

LeverandørUtvikling Havbruk Nord

Vi ser særlige muligheter for økte ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom å utvikle leverandørnæringene til havbruk sammen med partnere i næringen.