Lakseoppdrett-pa-Senja-fhl01881

LeverandørUtvikling Havbruk Nord

Vi ser særlige muligheter for økte ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom å utvikle leverandørnæringene til havbruk sammen med partnere i næringen

Bakgrunnen for prosjektet er næringshagene i Troms med oppdrag om å bidra til innovasjon og økt verdiskaping, og en ekstrasatsing fra SIVA på næringshageprogrammet der dette prosjektet er 1 av 5 prosjekter som fikk finansiering av 31 søknader fra hele Norge.

Her i Nord-Norge er vi så heldige å ha flere næringer med stort vekstpotensial. Havbruk er den største vekstnæringen i nord, med potensial for økte ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom økte leveranser fra regionale leverandører. Dette var vårt utgangspunkt da SIVA utlyste en ekstrasatsing på næringshageprogrammet som skal gjøre dette mer effektivt over hele landet. Næringshagene har sammen fått midler til et hands-on prosjekt der vi sammen med partnere i næringene skal bidra til å utvikle flere gode leverandører i Troms, og sikre at en større del av ringvirkningene og verdiskapingen skjer i vår region.

Foto; Sjømat Norge