Hele delegasjonen fra Leverandørutvikling Havbruk Nord hos Midt-Norsk Havbruk (2) (002)

Om prosjektet

LeverandørUtvikling havbruk Troms er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Prosjektperioden går fra 2016 til 2018 med planer om videreføring. 

Skjerøy

Målsetting

Øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører 

Utviklingen i næringen går fort, og det er viktig å bidra til at de lokale leverandørene i nord ruster seg for å bidra med leveranser inn i den nye tida for næringen – basert på næringens utfordringer.

Tredelt strategi

1)

Workshops - samlinger – møteplasser kunnskapsdeling – studietur-  tettere kontakt med leverandører, havbruksnæringen og FoU-miljø

2)

Utvikling av nye løsninger/ leveranser basert på næringens små og store utfordringer, utviklingstrekk og behov framover, kobling med FoU-miljø

3)

LeverandørVeilederen: Veiledende «standard» for    leverandørene innenfor de ulike bransjene, utarbeidet i samarbeid med havbruksaktørene

Prosjektet er et samarbeid mellom Senja Næringshage AS (prosjekteier) og Halti Næringshage AS. Prosjektteam: Trude Indrebø og Irene Lange Nordahl (prosjektleder)