MOWI_LOGOS-01

MOWI Norway AS, Region Nord

MOWI er det største oppdrettsselskapet i Norge med over 1 600 ansatte, og har virksomhet i Kvænangen kommune i Troms

MOWI har virksomhet langs hele norskekysten fra Flekkefjord i Agder til Kvænangen i Troms. Den norske produksjonen er delt i fire geografiske regioner: Nord, Midt, Vest og Sør. Region Nord strekker seg fra Nærøy i Nord-Trøndelag til Kvænangen i Troms. Administrasjon og fagfunksjoner er lokalisert i Sandnessjøen. De har eget slakteri i hver region.