team_

Næringshagene i Troms

​Næringshagene i Troms er et nettverk der idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

haltinh_110x110

Halti Næringshage AS

SONY DSC

Senja Næringshage AS

Senja Næringshage AS og Halti Næringshage AS ser et potensial i forhold til utvikling av vekstnæringer i Troms. Prosjektet Regional leverandørutvikling er et samarbeidsprosjekt mellom de to næringshagene i Troms, og skal bidra til å utnytte vekstpotensialet i leverandørnæringene til havbruksnæringa i Troms. Nedslagsfeltet for aktivitetene i startfasen er med utgangspunkt i Midt-Troms og i Nord-Troms. I tillegg får prosjektdeltagerne tilgang til næringshagenes øvrige tilbud gjennom næringshageprogrammet;

  • Forretningsutvikling og kommersialisering
  • Prosjekt- og prosessledelse av utviklingstiltak i bedriften
  • Relevante kurs og kompetansehevingstiltak
  • Hjelp til å utvikle og finansiereforsknings, innovasjon og utviklingsprosjekter i små og mellomstore bedrifte
  • Kobling mot relevante støttespillere (virkemiddelapparat, FoUI- og fagmiljøer, andre bedrifter og samarbeidspartnere)
  • Prosessledelse av kommersielle samarbeid/bedriftsnettverk