Forretningsplan_10 enkle trinn_571x345

Næringshagene sitt tilbud til leverandører

I tillegg til deltakelse i prosjektet tilbyr vi næringshagenes kompetanse og tilbud gjennom næringshageprogrammet.

bedriftside_110x99
Gode ideer må videreforedles

Forretningsutvikling

  • Rådgivning forretningsutvikling og kommersialisering (forretningsidé, forretningsmodell, forretningsplan, finansiering).
  • Vi kan være med bedriften hele veien eller bidra i deler av prosessen, for eksempel markedsvurdering, økonomi, finansiering.
kurs_110x99
Vi kan også skreddersy kurs

Kompetanseheving, nettverk

  • Relevante kurs og kompetansehevingstiltak
  • Koblinger mot våre samarbeidspartnere og nettverk
  • Kobling mot relevante støttespillere (virkemiddelapparat, fou- og fagmiljøer, andre bedrifter og samarbeidspartnere.
vekst_110x99
Vekstbedrifter søkes

Prosjekt og prosessledelse

  • Hjelp til å utvikle og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter i små og mellomstore bedrifter.
  • Prosjekt- og prosessledelse av kommersielle samarbeid/bedriftsnettverk