Næringshagene i Troms og Finnmark

Næringshagene i Troms og Finnmark er en del av det nasjonale næringshageprogrammet, og utgjør et nettverk der bedrifter kan få profesjonell bistand til å utvikle forretningsideer, få økt kompetanse og markedsforståelse, utvikle nye produkter og tjenester, og til å orientere seg i virkemiddelapparatet og finne kapital. 

Næringshagene i Troms og Finnmark har lang erfaring med leverandørutvikling og klyngeledelse for bransjer med vekstpotensial. De fem næringshagene er lokalisert nært havbruksaktørenes operative virksomhet i nord, og har god kunnskap om næringen, og god kontakt med næringslivet i sine regioner. Næringshagene er samhandlingsarenaer for næringsliv og kunnskapsmiljøer, og har fokus på å mobilisere bedrifter til økt forsknings og utviklingsaktivitet. 

Næringshagen Midt-Troms AS har prosjektledelsen for Leverandørutvikling Havbruk Nord, i tett samarbeid med Halti Næringshage AS, Nordkappregionen Næringshage AS, Linken Næringshage AS og Kirkenes Næringshage AS og havbruksaktørene som deltar som partnere. Nedslagsfeltet for prosjektet er Troms og Finnmark, med fokus på de områdene hvor havbruksaktørene har sin aktivitet. 

Naeringshagene-i-Troms-og-Finnmark.jpg

Leverandørbedriftene får også mulighet til å styrke sine vekstmuligheter gjennom tilgang til gjennom næringshagenes tilbud i det nasjonale næringshageprogrammet; profesjonell forretningsutvikling og rådgivning til rabattert pris: 

  • Forretningsutvikling og kommersialisering av nye produkter og tjenester 
  • Prosjekt- og prosessledelse av utviklingstiltak i bedriften
  • Kurs og kompetansehevingstilbud 
  • Hjelp til å utvikle og finansiere forsknings, innovasjon og utviklingsprosjekter
  • Kobling mot relevante støttespillere (virkemiddelapparat, FoUI- og fagmiljøer, andre bedrifter og samarbeidspartnere)
  • Prosessledelse av kommersielle samarbeid/bedriftsnettverknettverk