salmar_logo_661_1805_300x88

SalMar

En av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. I nord har selskapet produksjon i Troms og Finnmark. Hovedkontoret for SalMar sin aktivitet i nord ligger på Finnsnes. Selskapet har bygget et nytt settefiskanlegg i Tranøy på Sør-Senja som ble åpnet våren 2017.

Lerøy_logo__300x161

Lerøy Aurora AS

Lerøy Aurora AS er lokalisert på Skjervøy hvor de også har et eget prosessanlegg for laks. De er selvforsynt med smolt fra datterselskapet Laksefjord AS. 

Wilsgård

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken på Senja har vært i oppdrettsbransjen siden 1983. Bedriften er også største eier i Skardalen Settefisk AS og Arctic Filet AS.

Flakstadvåg_logo_250x87

Flakstadvåg Laks AS

Flakstadvåg Laks AS har siden 1990 drevet med oppdrett av laks og ørret fra Flakstadvåg i Senja. Bedriften eier lakseslakteriet Kvalitetsfisk AS.