Wilsgaard_RGB

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken på Senja har vært i oppdrettsbransjen siden 1983. Bedriften er også største eier i Skardalen Settefisk AS og Arctic Filet AS.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er eid av Norway Royal Salmon ASA, Wilsgård Seaservice AS og Frewi AS.